Guide: mät- och kvalitetsstation

Mät- och kvalitetsstationen är en arbetsplats som i regel är belägen intill maskinparken, vilket på olika sätt påverkar kraven på den här arbetsplatsen. Här plockas komponenter och produkter ut för att kontrolleras, mätas och synas. Här mäts toleranser för mått, vikt, färg, funktion med mera och stickprov utförs regelbundet på industrin enligt olika standards.

Vid större tester eller i utvecklingsfasen kan mät- och kvalitetsstationen även ligga separat, vilket också kan vara lösningen i de fall då mätresultaten ställer krav på renlighet, mindre vibrationer, temperatur eller luftfuktighet.

Ladda hem guide