Så minskas hörselskadorna

Trots att det finns en stor kunskap om bullerskador har buller länge varit ett arbetsmiljöproblem inom industrin. Vi behöver ständigt påminna varandra om att hörselskador inte går att reparera och att vi måste ta bullerproblemen på allvar. Varför är det så?

I Gigants whitepaper ”Så minskas hörselskadorna” blir du uppmärksammad på varför bullerskador fortfarande uppkommer och hur de åtgärdas. Genom att förstå de bakomliggande orsakerna kan åtgärder snabbare vidtas, innan skadan är skedd. På sista sidan hittar du ordlexikon som kan vara till hjälp om det behövs begreppsförklaringar.

Ladda hem whitepaper