Bättre ekonomi med ergonomi

På ett övergripande plan ser de flesta nyttan med att utforma arbetsplatsen så ergonomiskt som möjligt. Det handlar om fördelar som att personalen mår bättre, att jobbet kan utföras mer effektivt och att det borde vara positivt och ekonomiskt. Ändå har det varit svårt att fastlägga den exakta kopplingen mellan ergonomi och ekonomi.

Många har haft problem att se vilka kostnader dålig ergonomi medför, men forskning börjar komma ikapp och vi ser fler och fler studier som visar de ekonomiska fördelarna med att jobba ergonomiskt. Gigants whitepaper Bättre ekonomi med ergonomi lyfter fram den aktuella forskningen och visar att tidiga investeringar i ergonomi både ökar effektiviteten och pressar ner kostnaderna.

Ladda hem whitepaper