Minska belastningen, höj resultatet

Arbetsmiljön påverkar oss som människor och det får effekter för hela företaget. Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin. Något som drar med sig stora kostnader, men dålig belastningsergonomi är också ett hinder för produktiviteten. Med kunskap om problemen och förebyggande insatser mår medarbetarna bättre och därmed företaget.

Ladda hem broschyr