Bullerdämpning

Støy

Støy er et utbredt arbeidsmiljøproblem

Støyrelaterte sykemeldinger ligger konstant høyt. Industrimiljøet topper statistikken. Støy er uten tvil et stort problem, men det kan gjøres noe med. Arbeidsplasser som gjør noe med lyden reduserer ikke bare sykefraværet, men jobber også mer effektivt, gjør færre feil og kommuniserer bedre.

Støytopper eller stadig forstyrrende støy

Med støy mener Arbeidstilsynet alt uønsket lyd på arbeidsplassen. Det er altså ikke bare høye lydnivåer som inngår i problembildet. En surrende maskin, pipende ventilator og pratende kollegaer gir ingen topper på desibelmåleren, men bidrar til et dårlig lydmiljø som i lengden påvirker personalets ytelse og konsentrasjon. Støyets skadelige innvirkning avhenger av desibelnivået og hvor lenge vi utsettes for det.

Hørselsskader, sus og vanskelig å høre

Ulike former for støy gjør også at det finnes et bredt spekter av helseproblemer. Fra nedsatt hørsel til tinnitus og overfølsom for lyd. Støyete miljøer fører også til dårligere arbeidsprestasjoner, stress, tretthet og irritasjon. Mye beror på at kommunikasjon mellom medarbeiderne blir dårligere som følge av de høye støynivåene. De hører ikke hverandre, som kan føre til flere misforståelser og også unødvendige risikoer og ulykker.

Støy er et problem som påvirker både den enkelte medarbeider og hele organisasjonen. Dels i kostnader for sykefravær, dels i senket produktivitet. Det finnes mye å vinne på å dempe støy.

En del i arbeidsmiljøansvaret

Som arbeidsgiver har du et ansvar for arbeidsmiljø og bør arbeide systematisk for et helsemessig godt arbeidsmiljø. For å finne et godt nivå for en arbeidsplass finnes det flere faktorer å ta hensyn til – og flere mulige løsninger. I beregningene inngår hvilken type arbeid det er, hvordan arbeidsplassen ser ut og at ulike personer føler støy ulikt på kroppen. Gigant guider deg gjennom problembildet til en godkjent løsning.


Referanser

På Gigant jobber vi nær våre kunder og samarbeider for å utvikle morgendagens industriarbeidsplasser.

Her ser du eksempel innen støy.

Ressurser

Vi deler gjerne vår kunnskap rundt industriell arbeidsmiljø. Her kan du laste ned og fordype deg, her finner du praktisk veiledning som du kan bruke i det daglige.

Få ekspertråd på plass

Våre tekniske inneselgere finnes alltid tilgjengelig for spørsmål – trenger du ytterligere ekspertise rundt støy er våre spesialister aldri langt unna. Kontakt oss allerede i dag!

kontakt_150x150.png

Telefon: 66 99 20 00

Kontakta oss