5S

5S

Lag en 5S-struktur

For å skape en 5S-struktur på arbeidsplassen kreves det at man lykkes med sin 5S-kultur, og får med alle på arbeidsplassen i arbeidet med 5S. Det blir enklere å lykkes hvis man fra starten av passer på å sette av tid og skape en plan for fremtiden. For å skape orden og system på arbeidsplassen kreves det at man forstår hvilke verktøy som trengs for å nå de mål man har satt opp. Det viktigste av alt for å opprettholde strukturen på arbeidsplassen er å kunne fullføre målet.

«Orden og system»

Orden og system kan lyde selvfølgelig for mange, men det trenger ikke å bety at alle jobber etter begrepet. 5S er mer enn bare orden og system, ettersom det handler om å skape stabilitet og struktur tilpasset etter bedriftens egne behov. For å lykkes kreves det at man kommer overens om hvilket nivå av «orden» man vil oppnå. Så gjelder det å øve det inn det man er blitt enige om slik at det blir en vane. Når det har blitt en vane, går det over til å bli en automatisk oppgave, som er målet.

Ledelsens engasjement

En engasjert ledelse er alfa og omega for at et 5S-arbeide skal fungere. Ledelsen trenger å vise sitt engasjement ved å sette av tid for å skape en 5S-plan, og ved å absolutt ikke skyve på 5S-møter. På den måten sender man riktig signaler ut og arbeidet fremstår som viktig. Et engasjement smitter dessuten over på medarbeiderne, som gjør at flere ildsjeler tør å vise at de brenner for noe som er viktig for bedriften.

Bygg opp mål

For å bygge opp en 5S-struktur kreves stadig forbedringer. For å lykkes er det viktig å sette opp rimelige mål, da man ellers risikerer å havne i fallgropen. Det er ledelsen som kontinuerlig skal skape plass for medarbeiderne å fortelle om neste utbedringstrinn, slik at 5S-arbeidet ikke renner ut i sanden. For å lære deg mer om vanlige fallgroper og om hvordan du bygger opp en 5S-kultur, les Gigants whitepaper «Slik skapes en 5S-kultur».

5S-team

For å lykkes med 5S-arbeidet finnes flere trinn å gjennomgå. Først og fremst er det viktig å passe på at alle som arbeider innen 5S har tilstrekkelig med kunnskap. Å skape orden og system kan lyde enkelt, men 5S er mye mer enn det, ettersom det handler om å ta fram en standard som alle opprettholder. Det er derfor viktig å passe på at man har en 5S-ekspert som man kan diskutere med og få kunnskap ifra. En 5S-gruppeleder skal også finnes tilgjengelig, som passer på at arbeidsgruppen virkelig innfører 5S-arbeidet i bedriften. Sammen utgjør man et 5S-team som suksessivt jobber mot et felles mål.

Ressurser

Vi deler gjerne vår kunnskap rundt industriell arbeidsmiljø. Her kan du laste ned og fordype deg, her finner du praktisk veiledning som du kan bruke i det daglige.

Få ekspertråd på plass

Våre tekniske inneselgere finnes alltid tilgjengelig for spørsmål – trenger du ytterligere ekspertise rundt 5S, er våre spesialister aldri langt unna. Kontakt oss allerede i dag!

kontakt_150x150.png

Telefon: 66 99 20 00

Kontakt oss