Materialbearbetning typarbetsplats

Typarbetsplats materialbearbetning

Helhetslösningen för en bättre materialbearbetning

En av de första arbetsstationerna på en tillverkande industri är i regel materialbearbetningsarbetsplatsen. Här hanteras det inkommande materialet, vilket många gånger är otympligt, och som ska kapas upp och börja formas. Det är en smutsig och grov arbetsplats där det blir mycket stänk och spån ifrån bearbetningsprocessen. Tunga, otympliga lyft är en del i vardagen och mycket höga ljudnivåer kommer ifrån maskinerna när materialet går igenom dem. Här finns därmed många kritiska moment, men genom att optimera arbetsplatsen kan du uppnå allt ifrån höjd säkerhet och lönsamhet till minskad sjukfrånvaro och färre fel.

I vår arbetsplatslösning definierar vi vanliga problem och tillhandahåller lösningar. Resultatet är Typarbetsplats Materialbearbetning – en köpbar helhetslösning för dig som vill ha en materialbearbetningsarbetsplats passande för dagens moderniserade industri.

Vår metod för att hitta rätt lösning

Har du någon gång upplevt problem med exempelvis hög ljudnivå, bristfälliga lyfthjälpmedel eller oreda på grund av den mängd material som når arbetsplatsen? Det här är några av de vanligt förekommande problemen på materialbearbetningsarbetsplatser runt om i landet. För att hjälpa dig att komma till rätta med problemen jobbar vi utifrån Gigantmodellen – en egenutvecklad metod i tre steg; analys, lösning och driftsättning. I steg ett definierar vi de problem och förbättringsmöjligheter som finns på din arbetsplats, där vi på Gigant kan komma ut till dig och göra detta på plats. Utifrån dessa tre steg tar vi fram en lösning, och i steg tre driftsätter vi detta och utvärderar.

När du köper en Typarbetsplats finns det två vägar att gå. Antingen väljer du en färdig lösning där en stor del av jobbet redan är gjort och som enkelt kan justeras efter dina behov. Har du ett särskilt unikt problem som kräver en mer komplex lösning finns också alternativet att vi gör en grundlig analys av ditt behov och sedan skräddarsyr lösningen.

Oavsett vilken väg du väljer blir resultatet detsamma: en helhetslösning efter dina behov som optimerar hela arbetsplatsen på en gång. Ett enkelt sätt att öka lönsamheten.

Med över 20 års erfarenhet vet vi vad som fungerar

Vi har under lång tid hunnit samla på oss kunskap inom vad som gör en bra industriarbetsplats. När vi tar fram våra arbetsplatslösningar gör vi det därför utifrån de problemområden där vi har vår expertis och där vi vet vilka som är de vanligaste problemen, områden så som buller, läckage eller belastningsergonomi m.m. Våra kompetensområden är den expertis som driver oss fram till en lösning, som vi landsätter med hjälp av Gigantmodellen.

För materialbearbetning arbetar vi efter följande problemområden:

Materialhantering – Hantering av tungt, otympligt eller skrymmande material är vanligt förekommande inom materialbearbetning. Gigant har lösningar som gör slitsam hantering till ett effektivt och ergonomiskt flöde.

Belastningsergonomi – På denna arbetsplats står man sällan stilla, utan rör sig omkring maskinerna och borden hela tiden. Det kräver flexibla hjälpmedel, men även förutsättningar för avlastning och vila.

Ljus – Dåligt belysta maskiner är både en säkerhetsrisk och ett vanligt irritationsmoment hos medarbetarna. Här finns flera flexibla lösningar som matchar denna arbetsplats.

Lyft – Manuella lyft är fortfarande vanligt förekommande ute i industrierna. Här finns stora vinster att göra med mer genomtänkta lyftlösningar, så som minskad risk för skador och olyckor.

5S – Med genomtänkt struktur och förvaring skapar du ordning bland den stor mängd material och verktyg som passerar genom materialbearbetningen.

Buller – Materialbearbetningsarbetsplatsen och dess maskiner ger ofta en högljudd miljö som dels kan leda till stress och trötthet, men även olyckor och onödiga fel. Här finns en rad lösningar för att minska ljudnivåerna.

Avskärmning – Smuts och damm på arbetsplatsen kan enkelt isoleras från resten av produktionen med hjälp av avskärmning.

Läckage – Läckage är ett vanligt förekommande problem vid t.ex. materialbearbetningsmaskiner. Relativt små och enkla förbättringar kan resultera i stora förändringar för säkerheten.

Resurser

Vi delar gärna vår kunskap kring industriell arbetsmiljö. Här kan du ladda ner och fördjupa dig, här hittar du praktisk vägledning som du kan använda i det dagliga.

Få expertråd på plats

Våra tekniska innesäljare finns alltid tillgängliga för frågor – behöver du ytterligare expertis kring materialbearbetning är våra specialister aldrig långt borta. Kontakta oss redan idag!

kontakt_150x150.png

Telefon: 0322-60 68 50

Kontakta oss