MPI Teknik blir Gigant

MPI TEKNIK BLIR GIGANT

MPI Teknik AB ingår numera i Gigant AB och våra lösningar blir en del av ett större helhetserbjudande för den moderna industriarbetsplatsen. För information om våra produkter eller CAD-stöd, kontakta vår experter nedan.

Länk till vårt CAD-stöd.

 

MPI technology becomes GIGANT

MPI Teknik AB is now part of Gigant AB and our solutions will become part of a greater whole offer for the modern industrial workplace. For information about our products or CAD support, contact  our expert below.

Link to our CAD support .

 

MPI

Kontaktperson

Elin Dahl 0490 - 82880 elin.dahl@gigant.se