Bullerdämpning

Buller

Buller ett utbrett arbetsmiljöproblem

Bullerrelaterade sjukskrivningar ligger konstant högt med 930 anmälningar 2010 och hela 1500 rekordåret 2003. Industrimiljöer toppar statistiken. Buller är utan tvekan ett stort problem, men det går att motverka. Arbetsplatser som gör något åt ljudet minskar inte bara sjukskrivningarna, utan jobbar också mer effektivt, gör färre fel och kommunicerar bättre.

Ljudtoppar eller ständigt störande sorl

Med buller menar Arbetsmiljöverket allt oönskat ljud på arbetsplatsen. Det är alltså inte bara höga ljudnivåer som ingår i problembilden. En surrande maskin, vinande ventilation och pratande kollegor ger inga toppar på decibelmätaren, men bidrar till en dålig ljudmiljö som i längden påverkar personalens prestationer och välbefinnande. Bullrets skadliga inverkan beror både på decibelnivå och hur länge vi utsätts för det.

Hörselskador, sus och svårt att höra

Olika former av buller gör också att det finns ett brett spektrum av hälsoproblem. Från nedsatt hörsel till tinnitus och ljudöverkänslighet. Bullriga miljöer leder också till sämre arbetsprestation, stress, trötthet och irritation. Mycket beror på att kommunikationen mellan medarbetarna blir sämre till följd av de hga bullernivåerna. De hör inte varandra, vilket leder till fler misstag men också onödiga risker och olyckor.

Buller är ett problem som drabbar både enskilda medarbetare och hela organisationen. Dels i kostnader för sjukfrånvaro, dels i sänkt produktivitet. Det finns mycket att vinna på att dämpa bullret.

En del i arbetsmiljöansvaret

Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsmiljön och bör arbeta systematiskt för en hälsosam ljudmiljö. För att hitta en bra nivå för er arbetsplats finns flera faktorer att ta hänsyn till – och flera möjliga lösningar. I beräkningarna ingår vilken typ av arbete det är, hur arbetsplatsen ser ut och att olika personer är olika ljudkänsliga. Gigant guidar er genom problembilden till en godkänd lösning.


Referenser

På Gigant jobbar vi nära våra kunder och samarbetar för att utveckla morgondagens industiarbetsplatser.

Här ser du exempel inom buller.

Resurser

Vi delar gärna vår kunskap kring industriell arbetsmiljö. Här kan du ladda ner och fördjupa dig, här hittar du praktisk vägledning som du kan använda i det dagliga.

Få expertråd på plats

Våra tekniska innesäljare finns alltid tillgängliga för frågor – behöver du ytterligare expertis kring buller är våra specialister aldrig långt borta. Kontakta oss redan idag!

kontakt_150x150.png

Telefon: 0322-60 68 50

Kontakta oss