Belastningsergonomi

Belastningsergonomi

Minska belastningen, höj resultatet

Arbetsmiljön påverkar oss som människor och det får effekter för hela företaget. Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin. Något som drar med sig stora kostnader, men dålig belastningsergonomi är också ett hinder för produktiviteten. Med kunskap om problemen och förebyggande insatser mår medarbetarna bättre och därmed företaget.

Hälsoekonomiska vinster

Siffror från Arbetsmiljöpplysningen berättar om 14.000 belastningsskador varje år. Sjukskrivningar som tar ut sitt pris i personlig hälsa och belastar företagens resultaträkningar hårt. I snitt kostar ett års sjukskrivning företaget över 100.000 kronor. Då ingår inte lön till ersättare eller produktionsbortfall.

Att lägga pengar på rätt utrustning, ergonomiska hjälpmedel och utbildning är en investering som betalar sig nästintill omgående i minskade sjuktal. Det är också en satsning som är lönsam i form av ökad produktivitet och personalhälsa. Att ta ansvar för arbetsmiljön är dessutom ett lagkrav och underlåtenhet innebär sanktionsavgifter.

Förebygg skador, bygg in effektivitet

Redan innan det går så långt som sjukfrånvaro, kan förbättrad ergonomi öka trivseln och företagets effektivitet. Vi jobbar helt enkelt bättre om redskap och miljö är anpassade till hur vi fungerar som människor. Förebyggande investeringar är lika mycket en fråga om att öka kapaciteten på företaget och förbättra produktionskvalitén, som att minska skador och sjukskrivningskostnader. En satsning med bara vinnare.

Se riskerna

Det är lätt att bli hemmablind och låta ett klumpigt placerat verktyg, en dålig belysning eller ett otympligt bord gömma sig i vardagens lunk. För att lyfta blicken och se riskerna på din arbetsplats, behövs ofta en utomstående specialist. I vår metod går vi igenom arbetsplatsens miljösteg för steg för steg.


Referenser

På Gigant jobbar vi nära våra kunder och samarbetar för att utveckla morgondagens industiarbetsplatser.

Här ser du exempel inom belastningsergonomi.

Resurser

Vi delar gärna vår kunskap kring industriell arbetsmiljö. Här kan du ladda ner och fördjupa dig, här hittar du praktisk vägledning som du kan använda i det dagliga.

Få expertråd på plats

Våra tekniska innesäljare finns alltid tillgängliga för frågor – behöver du ytterligare expertis kring belastningsergonomi är våra specialister aldrig långt borta. Kontakta oss redan idag!

kontakt_150x150.png

Telefon: 0322-60 68 50

 

Kontakta oss