5S

5S

Skapa en 5S-struktur

För att skapa en 5S-struktur på arbetsplatsen krävs det att man lyckas med sin 5S-kultur och får med alla på arbetsplatsen i arbetet med 5S. Det blir enklare att lyckas om man från början ser till att avsätta tid och skapa en plan för framtiden. För att skapa ordning och reda på arbetsplatsen krävs det att man förstår vilka verktyg som behövs för att nå de mål man har satt upp. Det viktigaste av allt för att bibehålla strukturen på arbetsplatsen är att kunna fullfölja målen.

"Ordning och reda"

Ordning och reda kan låta självklart för många, men det behöver inte betyda att alla agerar i enlighet med begreppet. 5S är mer än bara ordning och reda, eftersom det handlar om att skapa stabilitet och struktur anpassat efter företagens egna behov. För att lyckas krävs att man kommer överens om vilken nivå av ”ordning” man vill uppnå. Sedan gäller det att öva in det man kommit överens om så att det blir en vana. När det har blivit en vana går det sedan över till ett självklart agerande, vilket är målet.

Ledningens engagemang

En engagerad ledningsgrupp är a och o för att ett 5S-arbete ska fungera. Ledningen behöver visa sitt engagemang genom att avsätta tid för att skapa en 5S-plan, och genom att absolut inte skjuta på 5S-mötena. På så sätt skickar man rätt signaler utåt och arbetet framstår som viktigt. Ett engagemang smittar dessutom av sig på medarbetarna, vilket gör att fler eldsjälar vågar visa att de brinner för något som är viktigt för företaget.

Bygga upp mål

För att bygga upp en 5S-struktur krävs ständiga förbättringar. För att lyckas är det viktigt att sätta upp rimliga mål, då man annars riskerar att hamna i fallgropar. Det är ledningen som kontinuerligt ska skapa utrymme för medarbetarna att tala om nästa förbättringssteg, så att 5S-arbetet inte rinner ut i sanden. För att lära dig mer om vanliga fallgropar och om hur du bygger upp en 5S-kultur, läs Gigants whitepaper ”Så skapas en 5S-kultur”.

5S-team

För ett lyckat 5S-arbete finns flera steg att genomgå. Framförallt är det viktigt att se till att alla som arbetar inom 5S har tillräckligt med kunskap. Att skapa ordning och reda kan låta enkelt, men 5S är mycket mer än så, eftersom det handlar om att ta fram en standard som alla upprätthåller. Det är därför viktigt att se till att man har en 5S- expert som man kan utbyta idéer med och få kunskap ifrån. En 5S-gruppledare ska också finnas tillgänglig som ser till att arbetsgruppen verkligen inför 5S-arbetet i verksamheten. Tillsammans utgör man ett 5S-team som successivt jobbar mot ett gemensamt mål.

Resurser

Vi delar gärna vår kunskap kring industriell arbetsmiljö. Här kan du ladda ner och fördjupa dig, här hittar du praktisk vägledning som du kan använda i det dagliga.

Få expertråd på plats

Våra tekniska innesäljare finns alltid tillgängliga för frågor – behöver du ytterligare expertis kring 5S är våra specialister aldrig långt borta. Kontakta oss redan idag!

kontakt_150x150.png

Telefon: 0322-60 68 50

Kontakta oss